Záruka

1. Úvod

1.1 Chápeme, že čas od času se můžete setkat s problémy s vaším zařízením během záručního data.

1.2 Tyto zásady jsme vytvořili, abychom vám umožnili získat zařízení v perfektním stavu za vhodných okolností.

1.3 Tyto zásady se vztahují na všechny naše zákazníky bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu.

1.4 Tyto zásady se vztahují na všechny objednávky zadané prostřednictvím našich webových stránek.

2. Záruka a servis

2.1 Záruka je uplatněna v případě, že převzatý produkt nefunguje bezchybně nebo nemá vlastnosti uvedené v záručním listě nebo reklamním sdělení, nebo pokud se během prvních 12 měsíců od data nákupu objeví vada produktu. Prodávající se zavazuje, že chyby budou odstraněny podle bodu 5.3, případně opraveny podle bodu 5.4.

2.2 Prodejce zpracuje záležitosti podle oddílu 5.4 do 45 dnů ode dne, kdy obdržíme váš vrácený produkt. Prodejce zašle náhradní díl podle bodu 5.3 do 7 dnů od zjištění problému.

2.3 Pokud prodávající neposkytne kupujícímu řešení do 45 dnů, prodávající bezplatně vymění výrobek za identický, nový a bezvadný výrobek.

2.4 Prodávající poskytuje záruku na všechny produkty. Záruka na plně elektrická vozidla se vztahuje na baterii, elektronické součástky a motory. Na podvozek a karoserii se záruka nevztahuje. Rovněž ne díly, které podléhají opotřebení (jako jsou pneumatiky, světla atd.). Na záruku se nepřihlíží, pokud se jedná o mechanické poškození zařízení nebo poškození vzniklé mechanickým poškozením zařízení. Nedodržení návodu k použití, skladování a údržbě může vést k vyloučení záruky.

2.5 Záruka nevylučuje práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku.

3. Prohlášení o záruce

3.1 Prodávající prohlašuje:

(a) že produkt bude během 12měsíční záruční doby bezchybně fungovat, bude-li používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití,

(b) že se na Vaši žádost v záruční době a schválené záruční žádosti prodávající na své náklady postará o odstranění závad a nedostatků na výrobku.

c) že prodávající není způsobilý provést technické posouzení možných vad, a nemůže tak rozhodnout o výměně výrobku bez vyjádření technické zkušebny dovozce.

d) zaručuje jakost nebo bezchybný provoz v záruční době, která začíná běžet dodáním zboží spotřebiteli.

3.2 Záruční podmínky jsou:

(a) při žádosti o záruku musíte předložit číslo objednávky, ověřený záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
– že s výrobkem nemanipulovala osoba, která k tomu neměla oprávnění;
– že kupující (uživatel) zacházel a používal zařízení podle přiloženého návodu:

(b) kupující musí nahlásit viditelné vady na zařízení do 8 dnů od nákupu;

(c) pouze během záruční doby Engwetechnici jsou autorizovaným servisním střediskem pro problémy z části 5.4;
– zda ​​záruční nálepky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné;
– Baterie se nabíjí a vybíjí minimálně každých 30 dní.

(d) během záruční doby je jakékoli servisní středisko nebo uživatel oprávněn k údržbě jednoduchých problémů z oddílu 5.3;

e) vydání obviněného do 12 měsíců ode dne obdržení výrobku,

4. Záruka se nevztahuje na:

4.1 Záruční servis se nevztahuje na díly, které podléhají opotřebení a vnějším vlivům (duše, plášť, pneumatiky, ložiska…).

4.2 Na záruku se rovněž nepřihlíží z důvodu nesprávného nastavení a manipulace se zařízením, mechanickými závadami, závadami v důsledku neodborného, ​​nedbalého zacházení s výrobkem, jakýmkoliv neoprávněným zásahem do zařízení, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodných spotřebního materiálu, pokud byly do součástí zařízení instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí elektrického proudu, vyšší moci, úderu blesku, vybití baterie, nesprávného čištění výrobků nebo jejich částí a vniknutí kapaliny do zařízení.

4.3 Před předáním zařízení do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot.
V případě nesprávného použití, použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisem, se záruka nevztahuje. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

4.4 Produkt je určen výhradně pro osobní použití a nikoli pro komerční účely.

5. Záruční proces:

5.1 Abyste mohli využít svá práva podle těchto zásad, musíte nás kontaktovat, abyste získali autorizační číslo pro vrácení, a poté na produkt umístit průvodní poznámku s uvedením tohoto čísla. Vyplňte tento dokument, podepište jej a zašlete nám jej přes Kontaktní formulář nebo e-mailem.
- Stáhněte si (.pdf) Formulář pro uplatnění záruky

5.2 ve formuláři pro uplatnění záruky vyplňte následující údaje: datum nákupu, číslo objednávky, model zboží, podrobný popis chyby, jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo, případně vyplňte formulář celý. .

5.3 vzhledem k povaze zařízení a online nákupům budou snadné opravy, které se odhadují na 10 – 30 minut, vyřešeny zasláním bezplatného náhradního dílu na adresu kupujícího s video návodem, jak vyměnit díl, který způsobuje problémy . Kromě toho bude kupujícímu vráceno 30,00 EUR. Takové opravy zahrnují, ale nejsou omezeny na;

a) výměna předního led světla, zadního světla, pedálů, brzdových pák, předních a zadních blatníků, stojánku, držáků blatníků, držáku baterie, kliky,

b) seřízení přesmykače, brzdného výkonu, řídítek, omezení rychlosti/zobrazovací jednotky/ODO,

(c) výměna zobrazovací jednotky, ovladače displeje, řídicí jednotky, škrticí klapky, konektoru baterie, přední/střední/zadní nápravy, přední vidlice

5.4 všechny poruchy, které nejsou zahrnuty v části 5.3 a jsou považovány za těžko opravitelné problémy, budou opraveny výhradně servisním týmem společnosti engwe.síť. Vyzvednutím kola na adrese kupujícího, jeho opravou v Engweservisním střediskem a bezplatně jej zašlete v perfektním stavu zpět kupujícímu. Takové opravy zahrnují, ale nejsou omezeny na;

(a) výměna obvodové desky baterie, nabíjecího portu baterie, napájecí kukuřice, zadního náboje motoru s vnitřními prvky,

b) výměna kazet volnoběhu, snímačů elektrokola,

5.5 prodávající po dohodě s kupujícím organizuje vyzvednutí produktu na adrese kupujícího výdeje dle bodu 5.4. Kupující je povinen zboží pečlivě zabalit dle bodu 6. a připravit k odběru. Vyzvednutí provádí smluvní kurýrní služba.

5.6 prodejce nebo autorizovaný servisní technik věc prohlédne a určí, zda se jedná o opravu v záruce nebo jinou opravu

5.7 o tom zákazníka včas informuje

6. Pokyny pro správné odeslání balíku

6.1 Zařízení musí být dobře a bezpečně zabaleno, aby se při přepravě nepoškodilo. Zabalte jej do původního obalu nebo jiného vhodného a nárazuvzdorného obalu. Kurýrní služba nezná obsah balíku, takže se někdy s balíkem nakládá hrubě. Aby nedošlo k poškození výrobku, je nutné chránit zařízení uvnitř obalu měkkou fólií, aby nedošlo k jeho poškození ani při pádu nebo hrubém zacházení. Obsah by měl být v kartonové krabici, ve které by měl být obsah zásilky rozdělen mezi karton s voštinou, vlnitá lepenka nebo polyvinyl s bublinkami a obsah krabice by měl být naplněn. Balík musí být zabalen a chráněn do té míry, aby obsah vydržel pád z pásu, což znamená pád z 1m.

6.2 Prodávající nenese odpovědnost za škody, které vznikly během přepravy zařízení a jsou považovány za vzniklé před odesláním zařízení do servisu.

6.3 Doporučujeme před odevzdáním balíku nafotit obal. Odesílatel balíku odpovídá za škody způsobené nevhodným zabalením nebo nedostatečnou ochranou zařízení uvnitř balíku.

6.4 Zkoordinujte přesné datum vyzvednutí produktu se službou. V případě zařízení v záruční době a schválené záruce je poštovné hrazeno Engwe.net.

6.5 Poštovné za mimozáruční opravy nebo neschválenou záruku je fakturováno zákazníkovi. Pokud zařízení již není v záruce, bude účtován poplatek za kontrolu zařízení ve výši 35,00 € a poštovné v obou směrech ve stejné výši jako původně účtované náklady na dopravu.

chyba: Jejda! Žádné krádeže. Kontaktujte nás pro povolení.
ENGWE Internetový obchod | Kupte si EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Srovnejte položky
  • Celkem (0)
POROVNEJTE
2
Nákupní košík